Brf Södersol har ett avtal med Alova Fastighetsteknik AB. Det avtalet omfattar föreningenslöpande skötsel och tekniska förvaltning. Alova Fastighetsteknik sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och tekniska förvaltningen.

Alovas fastighetsskötare finns på plats en gång varje vecka för att sköta alla löpande reparationer av hus, hyresrätter och till en viss del bostadsrättslägenheterna.

Har du hittat ett fel eller behöver hjälp med något i huset anmäler du det här.