Vanliga frågor och svar samlade i ett enkelt format.

Hur får jag tag på en ny pinkod för att boka tvättid?

Kontakta styrelsen och uppge ditt lägenhetsnummer så hjälper de dig.

Jag har fel namn på dörren och i entrén. Hur ordnar jag detta?

I entrén uppdaterar styrelsen med jämna mellanrum, du behöver inte göra något. För att få namnet på din dörr justerad lägger du ett ärende till vår fastighetsförvaltare så ordnar de det åt dig.

Jag behöver en kopia på en nyckel. Hur löser jag det?

Kontakta styrelsen och meddela vilken nyckel det rör sig om (vi behöver koderna som är ristade i nyckeln, enklast är att skicka bilder). Uppge också telefonnummer och personnummer så beställer vi en nyckel åt dig hos Söderlås. Det kostar drygt 200 kr som låssmeden debiterar.

Måste jag ha bostadsrättstillägg till min hemförsäkring?

Ja, det ska man ha. Vi har dock valt att baka in det i bostadsrättsavgiften för att säkerställa att alla har ett komplett skydd. Du behöver alltså inte det tillägget på din privata hemförsäkring.

Jag har en idé på en förbättring. Var vänder jag mig?

Kontakta styrelsen med idén eller skicka in den till styrelsen som en motion inför föreningsstämman. Det uppskattas alltid!

Tillåter ni delat ägande?

Ja, men minst 10 % ägande krävs av den som ska bo i lägenheten.