Den som har beaktansvärda skäl kan få tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Beaktansvärda skäl kan vara tillfälligt arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning och militärtjänstgöring. Att använda sig av sidor som Airbnb eller motsvarande tillåtes ej. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett halvår i taget.

Skriv ut två exemplar av blanketten nedan, fyll i båda blanketterna och lägg båda ansökningarna i brevlådan vid entrén. Din ansökan kommer att tas upp vid nästkommande styrelsemöte. Räkna med minst en månads handlingstid. Under sommar- och jultider kan det bli något längre. Du kommer att få svar om din ansökan är godkänd genom din brevlåda.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du här.