Huset Brf Södersol

S:t Erik – Stockholms stads vapen pryder fasaden.

Axel Grönwall var en praktiskt lagd arkitekt. När han fick en tomt att rita ett hus på såg han inte främst till skapelseprocessen utan snarare till den praktiska funktion han kunde rita in. Den läggningen gjorde att han blev en flitigt anlitad industri och verkstadsarkitekt.

Med det ska man inte säga att huset på Rutger Fuchsgatan på Söder är ett oskönt industrihus, snarare tvärt om – ett vackert och praktiskt boende på en liten yta, ritat av en expert på området.

Under slutet av 40-talet ritade arkitekt Axel Grönwall ett stort antal bostadshus i Stockholm, inte sällan i samarbete med en annan arkitekt Ernst Hirsch. Bland dessa finns Döbelnsgatan 58 och Tulegatan 49.

En av de stora uppdragsgivarna var Svenska cellulosaaktiebolaget i Sundsvall, SCA vars huvudkontor Axel Grönwall ritade följt av en mängd industribyggnader inom företaget och dessutom villor och bostadshus.

Sjöfartshotellet på Katarinavägen är också Grönwalls verk. I Årsta uppfördes 1947 ett daghem, Sköntorpsgården, som fick ett väldigt udda utseende; fyra sammanlänkade åttkantiga hus med pyramidformade tak. Även här var arkitekten var Axel Grönwall.

Ett av Axel Grönwalls mest kända byggnadsverk är en liten radby av sådant som mest liknar sommarvillor – små röda trähus som för tankarna till äldre tid. Byn ligger på Ekerö och blev berömd under namnet ”Barnbyn Skå”. Här styrde ”Skå-Gustav” Jonsson och nådde annorlunda resultat vid vård av barn som drabbats av ”psykiska förkylningar”, barn som alla andra misslyckats med och som inte ens den tidens uppfostringsanstalter lyckades få tillfrisknande.

Axel Grönwall ritade tolv stugor i barnbyn där pojkarna bodde. Stugorna invigdes samma år som huset på Rutger Fuchsgatan. Allt sedan dess och fram till 2005 bedrevs verksamhet i Barnbyn Skå och med resultat och modell som spreds över hela världen.

Arkitekten Axel Grönwall föddes 1914 och dog 1986 72 år gammal. Du kan läsa mer om honom på Wikipedia.