Från och med 16 mars 2022 så använder vi plattformen Ny Medlem för överlåtelsehanteringen. 
I plattformen, NyMedlem, hanteras allt från mäklarbild till överlåtelse och medlemsansökan i en helt digitalt. Här sker all kommunikation mellan mäklare och styrelse och status för ansökan visas löpande.    

För mer info se: Simpleko

Ny Medlem

Nej, nuvarande månadsavgift kommer kvarstå.

Nej

Ja

Nej

Nej, man får ansöka om Stockholm stads boendeparkering.

3 lokaler som hyrs ut

67 bostadsrätter, 2 hyresrätter

2009

Tomträtt, avtal går ut mars 2025

Ommålning och nya armaturer i trappuppgång under 2020.

Ja, köpare betalar överlåtelseavgift till föreningen

Också ComHem, samma avtal

Vi har idag ett gruppavtal med ComHem där avgiften för bredband ingår i månadsavgiften. Uppkopplingshastighet 250 megabit/sek ner och 50 megabit/sek upp

Hyra, värme, bredbandsavgift, VA och bostadsrättstillägg

Load More