För att vi alla i bostadsrättsföreningen ska trivas behöver vi samverka och visa hänsyn. Alla boende, såväl medlemmar som hyresgäster, bidrar till att det känns trevligt, enkelt och tryggt att bo i vårt fina hus.

Trivselreglerna är till för att göra det enklare för alla boende att gemensamt skapa en trivsam miljö. Trivselreglerna gäller inte bara för medlemmar och hyresgäster utan även inneboende, gäster, hantverkare eller andra som du bjuder in att vistas i huset.

1. Visa aktsamhet

Tänk på och var rädd om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla genom avgiften.

2. Säkerhet

Alla lägenheter ska vara utrustade med fungerande brandvarnare. För ökad säkerhet, meddela gärna grannar eller någon bekant om du reser bort en längre tid.

3. Gemensamma kostnader

I den mån det går, var sparsam med förbrukningen av vatten, framförallt varmvatten, och lämna inte vatten rinnande i onödan. Åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter.

Vi är alla olika när det gäller vilken temperaturkomfort vi vill ha inomhus. Runt 20 grader rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Med en inomhustermometer får du koll på temperaturen. Tänk på hur du möblerar så du inte hindrar värme från elementen att spridas i lägenheten och sänk elementen när du reser bort och/eller när du inte vistas i lägenheten.

Fjärrvärme är en av föreningens största kostnader. Om vi hjälps åt att sänka dem har vi mycket att spara!

4. Tvättstugan

Håll rent och se efter avslutat tvättpass att du fått med dig dina tillhörigheter. Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den.

5. Cykelförrådet

Parkera din cykel så att andra lätt kan komma in och ut från förrådet. Föreningen gör ibland en utrensning av cyklar för att säkerställa att endast medlemmars och hyresgästers cyklar finns i förrådet. Samtliga boenden meddelas i god tid inför en utrensning.

6. Gården

Gården hyrs ut till förskolan och får ej användas av medlemmar och hyresgäster under veckodagarna. Vid vistelse på övrig tid gäller att nedskräpning är absolut förbjudet. Speciellt cigarettfimpar och dylikt som förskolebarnen kan stoppa i munnen.

7. Källar-, vind-, och trapputrymmen

Gemensamma utrymmen ska hållas fria och får ej belamras med saker. Vindsförråd ska hållas låsta. Rökning är förbjuden i de gemensamma utrymmena.

8. Störningar

Det är viktigt att alla respekterar och visar hänsyn till sina grannar vad gäller fester och rökning i huset.

Alla har tillåtelse att ha fest då och då men tänk på hur det kan påverka din omgivning. Måndag-torsdag samt söndagar ska det vara tyst efter 22:00. Detta innebär att du som boende under efter den angivna tiden inte får göra ljud som kan störa dina grannar. Det är viktigt att alla respekterar och visar hänsyn till sina grannar, tänk på att ditt golv är någon annans tak och vice versa.

På fredagar och lördagar ska det vara tyst efter 24:00. Om du ska ha fest så tala gärna om det för dina grannar, t ex genom en lapp i porten eller i hissen.

Husets lägenheter ventileras genom självdragsventilation vilket kan innebära att cigarettrök ibland sprids mellan lägenheterna. Detta är svårt att reglera tekniskt därför måste du som röker inomhus visa hänsyn genom att vädra och hålla ventilationsspjällen i fönstren öppna (svarta plastknoppar ska peka utåt). Du som känner av cigarettrök får förbättrad inomhusluft om ventilationsspjällen i fönstren hålls öppna samt ser till att täta hålen kring vattenrören under diskhon i köket. Det är inte tillåtet att aska eller fimpa ut genom fönster eller balkonger. Askkopp ska användas så att inte grannar under får aska och fimpar in till sig.

9. Renovering

Mindre förändringar, såsom byte av vitvaror eller lägga nytt golv, får göras utan särskilda tillstånd. Mer omfattande ombyggnader, såsom rivning av väggar och ändringar av värme-, vatten- eller avloppsledningar, kräver styrelsens tillstånd. Även om styrelsen givit tillstånd så ansvarar den som bygger om att det utförs fackmannamässigt, dvs. följer lagar och regler och söker eventuella lov och tillstånd. För tillstånd från styrelsen krävs att en skriftlig ansökan lämnas i god tid. Vid frågor om konstruktion med mera ska föreningens tekniska förvaltare konsulteras.

Det är endast tillåtet att renovera och bygga om med störande ljud följande tider:

Måndag-fredag kl. 8.00-18.00
Lördagar kl. 10.00-17.00

10. Sophantering

I sopnedkastet ska endast hushållssopor kastas. Det har slängts brädor och dylikt i sopnedkastet vilket medfört att det blivit stopp i sopsugen. Använd grovsoprummet i källaren till grovsopor. Källsortera förpackningar, tidningar med mera. på Bohusgatan (vid Kanalplan) eller på Östgötagatan (nedanför Frans Schartaus gymnasium).